Danh mục
Giỏ hàng của bạn

Chào mừng quý khách đến với vihuong.com. Kính chúc quý khách luôn vui vẻ và hạnh phúc

Quy định

Các nhà cung cấp ("tôi", "chúng tôi", "của chúng tôi") của dịch vụ được cung cấp bởi trang web này ("dịch vụ") không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung và tài khoản nào do người dùng tạo. Nội dung được gửi chỉ thể hiện quan điểm của tác giả.

Dịch vụ này chỉ dành cho những người dùng ít nhất 13 tuổi. Nếu quý khách trẻ hơn thế, xin vui lòng không đăng ký dịch vụ này. Nếu quý khách đăng ký dịch vụ này, quý khách tuyên bố rằng quý khách ở độ tuổi này trở lên.

Tất cả nội dung quý khách gửi, tải lên hoặc cung cấp cho dịch vụ ("nội dung") có thể được xem xét bởi các nhân viên. Tất cả nội dung quý khách gửi hoặc tải lên có thể được gửi đến các dịch vụ xác minh của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các dịch vụ ngăn chặn spam). Không gửi bất kỳ nội dung nào quý khách cho là riêng tư hoặc bí mật.

Quý khách đồng ý không sử dụng dịch vụ để gửi hoặc liên kết đến bất kỳ nội dung nào mang tính phỉ báng, lạm dụng, thù hận, đe dọa, spam hoặc giống như spam, có khả năng xúc phạm, chứa nội dung người lớn hoặc phản cảm, chứa thông tin cá nhân của người khác, có nguy cơ vi phạm bản quyền, khuyến khích hoạt động bất hợp pháp, hoặc vi phạm bất kỳ luật nào. quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và mọi tác hại từ Nội dung đó hoặc hành vi của quý khách.

Chúng tôi có thể xóa hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào được gửi bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo. Yêu cầu nội dung bị xóa hoặc sửa đổi sẽ chỉ được thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của quý khách vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo.

Quý khách đang cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không giới hạn để sử dụng, xuất bản hoặc xuất bản lại nội dung của quý khách liên quan đến dịch vụ. quý khách giữ bản quyền đối với nội dung.

Những điều khoản này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ. Việc sử dụng dịch vụ cấu thành sự chấp nhận các điều khoản này. Nếu quý khách muốn đóng tài khoản của quý khách, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cảm ơn quý khách.

Ban quản lý Phiên Chợ.

Phiên Chợ - www.phiencho.com